Artists4Freedom is een collectief van nationale en internationale kunstenaars, fotografen, schrijvers, artiesten en andere vrijdenkers.


Met onze artistieke projecten en evenementen  willen wijzen op het belang van naleving van de Internationale Verklaring van de Rechten van de mens.

info@artists4freedom.nl